Gebruiksplan De Bron

bronVanwege covid-19 geldt voor De Bron een gebruiksplan dat u hier kunt lezen.
Komt u in het gebouw, dan geld dit gebruiksplan ook voor u.
We verzoeken u vriendelijk maar tegelijk ook wel dringend
om u te houden aan de regels in dit gebruiksplan .

Vergeet niet om je aan te melden...

aanmelden1...voor de kerkdiensten van a.s. zondag.
Voor De Bron:
Voor De Ontmoeting:
Of voor beide per telefoon op nummer 06-34264508 (op werkdagen tussen 19:00 en 20:00 uur)

Afscheidsdienst ds. Esther Struikmans

Struikmans02

Zondag 19 december is de afscheidsdienst van ds. Esther Struikmans om 14.00 uur in De Bron, gevolgd door een korte afscheidsceremonie. U bent van harte welkom! Vanwege de coronamaatregelen is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 17 december 20:00 uur, per mail: of via tel: 06 34264508 tussen 19 en 20 uur.
De dienst kan digitaal gevolgd worden via Kerkomroep De Bron Assen en via YouTubekanaal De Bron Assen.

Er is deze middag ook kindernevendienst.

Mocht u iets willen geven aan Esther Struikmans dan stelt zij het erg op prijs als u een gift geeft aan de Stichting Terwille Groningen die zich vanuit christelijke inspiratie inzet voor o.a. slachtoffers van mensenhandel en prostitutie.
U kunt uw gift overmaken op rekening nr: NL78 INGB 0650 587 995 t.n.v. Stichting Terwille Groningen o.v.v “gift cadeau ds. Esther Struikmans”.

Namens de kerkenraad Fetsje Heerspink-Rakers

Corona... het houdt niet op - Bericht van de voorzitter

Diedrik Pepping 200pxU heeft vast de persconferentie van onze minister-president gezien of erover gelezen en gehoord. Helaas werd er slecht nieuws gebracht en wordt de samenleving gevraagd zich weer aan een aantal beperkende maatregelen te houden. Zoals u weet richt het moderamen zich op de maatregelen van de landelijke overheid, het RIVM en de landelijk PKN.  Het moderamen wil de adviezen en maatregelen van de landelijke overheid respecteren en heeft daarom tot de volgende maatregelen besloten:

LEES MEER

Doe jij mee met de kindernevendienst?

oppasdienstWe zoeken naar nieuwe leiding voor de kindernevendienst in De Ontmoeting. Op dit moment zijn we met nog maar 4 begeleiders. Dat vinden we erg krap. Vandaar deze oproep: lijkt het begeleiden van de kindernevendienst je leuk, laat het ons weten! Ons streven is om eens in de ongeveer 6 weken aan de beurt te zijn. We nemen de kinderen mee de kerk uit voor een deel van de dienst; we vertellen een verhaal, discussiëren met de kinderen over een actueel onderwerp, we doen een spel, luisteren muziek, maken een puzzel, of we doen een kleine knutselactiviteit. Dit hoef je niet allemaal zelf te bedenken, er is een kindernevendienst-tijdschrift, dat hetzelfde leesrooster volgt als de kerk, daar staat e.e.a. aan inspiratie in.

LEES MEER

Gebruiksplan gewijzigd - update 04-10-2021

protocol jeugdwerkHet Gebruiksplan (nodig i.v.m. de coronamaatregelen) is gewijzigd. Er is een extra pagina aan toegevoegd met het oog op het weer kunnen opstarten van het jeugdwerk.

Kindernevendienst en oppasdienst

oppasdienstVanwege corona is er nog steeds geen kindernevendienst en oppasdienst. Hopelijk kan dat, nu de maatregelen ruimer worden, toch weer gauw. Alleen, die zullen dan wel alleen nog in De Ontmoeting zijn. Waarom niet meer in De Bron? De leiding van kindernevendienst en oppasdienst in De Bron heeft aangegeven -op een na- te stoppen. Er zou dus nieuwe leiding moeten komen. Maar voor wie? De ervaring is immers dat er vaker niet dan wel kinderen hiervoor aanwezig zijn. Mensen werven voor taken die bijna nooit hoeven worden gedaan is niet echt motiverend… Daarom heeft het moderamen besloten dat er voortaan -zodra dat weer kan- alleen nog kindernevendienst en oppasdienst in De Ontmoeting zullen zijn. Waar kinderen uit De Bron van harte welkom zijn!

Video start jeugdwerk

Aanmelden voor een kerkdienst

aanmeldenZolang we vanwege de coronamaatregelen alleen met een beperkt aantal kerkgangers de diensten kunnen vieren, moet u zich van tevoren aanmelden voor een dienst. Doe dat in de week vóór de zondag van de desbetreffende dienst.

Voor diensten in De Bron:
per mail,
of per telefoon op werkdagen tussen 19:00 en 20:00 uur op telefoonnummer 06-34264508.

Voor diensten in De Ontmoeting:
per mail: ,
of per telefoon op werkdagen tussen 19:00 en 20:00 uur op telefoonnummer 06-34264508.

LEES MEER

Zendingerfgoedkalender 2022

“Van het donker naar het licht”

Ook dit jaar is de kalender weer beschikbaar. Een prachtige kleurrijke kalender met als thema: “Van het donker naar het licht”

LEES MEER

Groene website

green web dedrieklankassenDankzij onze hostprovider hebben we een 'groene' website. Daarom staat er onderaan de pagina's een logo van The Green Web Foundation, dat die groene kleur garandeert. Zo zijn we ook als De Drieklank weer een beetje duurzamer.
Lees voor meer info de toelichting van onze hostprovider in deze blog.

Naar boven