Logo KerkbalansDe kerk verbindt is dit jaar het thema van de Protestantse Gemeente Assen voor de actie kerkbalans.

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt.
Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u
kunt ontmoeten.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld.
De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missioniare projecten – het zijn kosten die
gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.

2017 02 15Hoop voor kleine kerkDe kerk slinkt al vele decennia in aantal leden. Toch lijkt er binnen de kerkmuren nog heimelijke hoop en verwachting te zijn dat het ooit weer anders wordt. Wat gebeurt er als we de feiten onder ogen zien en geen luchtkastelen meer bouwen? Stefan Paas, hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit te Kampen,  schreef een boek met de titel: Vreemdelingen en Priesters en gaat uit van de kerk als (kleine) minderheid en probeert van daaruit te beschrijven hoe we ons als kerk moeten en kunnen opstellen. We zijn vreemdelingen geworden in de ogen van velen en moeten leren leven in kleine groepen. Niet afgesloten, maar open naar buiten. Laten we ook beseffen dat we priesters zijn. We verrichten dienst voor de Allerhoogste, ook namens de ons omringende samenleving. Peter van de Peppel las het boek tijdens zijn studieverlof en deelt zijn instemming en vragen erover op deze avond met de aanwezigen.

Donderdagavond 2 maart in de Opstandingskerk, aanvang 19:45 uur. Entree 6 euro, deze avond is er een in de serie van het Oecumenisch Leerhuis. Inleider Peter van de Peppel.

pinksteren bron stock"....iets als een vlam ontsproot aan licht en klank en stem” ...

...zo kun je horen in het pinksteroratorium Aanwezig van Marijke de Bruijne, op muziek van Anneke Plieger, Peter Rippen en Chris van Bruggen. Op zondag 4 juni (eerste pinksterdag) zal dit pinksteroratorium uitgevoerd worden in wijkgemeente De Drieklank, locatie De Bron.
Voor de uitvoering zijn we op zoek naar zangers (sopranen, alten, tenoren en bassen) die mee willen zingen in een projectkoor. In ongeveer acht repetities willen we het oratorium instuderen onder leiding van de professionele dirigent Thysia Betting uit Assen.

Het oratorium is meerstemmig geschreven, maar goed uit te voeren voor de gemiddelde zanger. Ervaring met het zingen in een koor is echter wel gewenst. Om het repeteren thuis te vergemakkelijken, ontvangt u een cd met een uitvoering van het pinksteroratorium. De repetities vinden plaats in De Bron op onderstaande data en tijden.

Uitnodiging voor ontmoetingsbijeenkomsten De Drieklank. Klik op de afbeelding hiernaast voor meer informatie.

Gemeentegids voorkantDe Drieklank heeft een nieuw informatieboekje.
Daarin staat alle belangrijke info over onze wijkgemeente.
Een papieren exemplaar is beschikbaar in De Bron en De Ontmoeting.
Maar als je over internet beschikt kun je de gemeentegids beter downloaden,
want de digitale versie kunnen we beter up to date houden.
Dus, download die gemeentegids !

Kids in ActieKerk in Actie lanceert een uniek initiatief voor kinderen en (groot)ouders samen: Kids in Actie.

Duif Rainbow, de mascotte van Kids in Actie, nodigt kinderen in Nederland uit samen met ouders, opa’s of oma’s, iets te betekenen voor kinderen ver weg. Kerk in Actie wil zo op een aantrekkelijke manier kinderen en volwassenen betrekken bij het werk van zending en werelddiaconaat.

Kijk voor meer info op de website van de Protestantse kerk in Nederland