Gebruiksplan De Bron

bronVanwege covid-19 geldt voor De Bron een gebruiksplan dat u hier kunt lezen.
Komt u in het gebouw, dan geld dit gebruiksplan ook voor u.
We verzoeken u vriendelijk maar tegelijk ook wel dringend
om u te houden aan de regels in dit gebruiksplan .

Wat hoort u/hoor jij in de Bijbel?

NBV21 vertegenwoordigers kerkenDaar is de voorbereidingswerkgroep voor de dienst van 31 oktober benieuwd naar! Op die zondag is er in De Bron een gezamenlijke PKA-dienst van de drie wijken Vredenoord, Jozefkerk en De Drieklank. Het is die zondag Bijbelzondag en Reformatiezondag: een mooie combinatie, want 'sola scriptura' (zeg maar: 'alleen de Bijbel') is een uiterst reformatorisch adagium. Bijzondere aandacht besteden we aan de herziene Bijbelvertaling, de NBV21. We lezen uit Nehemia 7:72b-8:12 en Jakobus 1:19-2:5. En u/jij kunt ons inspireren door uw/jouw gedachten en gevoelens bij deze Bijbelgedeelten te laten weten. Dat kan door ze te sturen naar . Hoe eerder, hoe beter! Alvast hartelijk dank.

Doe jij mee met de kindernevendienst?

oppasdienstWe zoeken naar nieuwe leiding voor de kindernevendienst in De Ontmoeting. Op dit moment zijn we met nog maar 4 begeleiders. Dat vinden we erg krap. Vandaar deze oproep: lijkt het begeleiden van de kindernevendienst je leuk, laat het ons weten! Ons streven is om eens in de ongeveer 6 weken aan de beurt te zijn. We nemen de kinderen mee de kerk uit voor een deel van de dienst; we vertellen een verhaal, discussiëren met de kinderen over een actueel onderwerp, we doen een spel, luisteren muziek, maken een puzzel, of we doen een kleine knutselactiviteit. Dit hoef je niet allemaal zelf te bedenken, er is een kindernevendienst-tijdschrift, dat hetzelfde leesrooster volgt als de kerk, daar staat e.e.a. aan inspiratie in.

LEES MEER

Gebruiksplan gewijzigd - update 04-10-2021

protocol jeugdwerkHet Gebruiksplan (nodig i.v.m. de coronamaatregelen) is gewijzigd. Er is een extra pagina aan toegevoegd met het oog op het weer kunnne opstarten van het jeugdwerk.

Verdere verruiming

Verruiming01Het moderamen heeft besloten de coronaregels rond de kerkdiensten weer iets te verruimen. Weliswaar ook weer in alle voorlopigheid, maar toch. Het gaat om het volgende:
- vanaf 3 oktober worden er max. 100 mensen toegelaten in de kerkdiensten in De Bron;
- vanaf 24 oktober worden er max. 80 mensen toegelaten in de kerkdiensten in De Ontmoeting;
- aanmelden blijft wel noodzakelijk, want zo hoeven we mensen niet teleur te stellen als ze onaangemeld voor de deur zouden staan maar er geen plaats meer voor hen zou zijn;
- vanaf 10 oktober in De Bron en vanaf 24 oktober in De Ontmoeting kan er na de kerkdiensten weer koffie gedronken worden. Uiteraard ook dit met 'gepaste afstand'.

Namens het moderamen, Diedrik Pepping, preses

Kindernevendienst en oppasdienst

oppasdienstVanwege corona is er nog steeds geen kindernevendienst en oppasdienst. Hopelijk kan dat, nu de maatregelen ruimer worden, toch weer gauw. Alleen, die zullen dan wel alleen nog in De Ontmoeting zijn. Waarom niet meer in De Bron? De leiding van kindernevendienst en oppasdienst in De Bron heeft aangegeven -op een na- te stoppen. Er zou dus nieuwe leiding moeten komen. Maar voor wie? De ervaring is immers dat er vaker niet dan wel kinderen hiervoor aanwezig zijn. Mensen werven voor taken die bijna nooit hoeven worden gedaan is niet echt motiverend… Daarom heeft het moderamen besloten dat er voortaan -zodra dat weer kan- alleen nog kindernevendienst en oppasdienst in De Ontmoeting zullen zijn. Waar kinderen uit De Bron van harte welkom zijn!

Video start jeugdwerk

Aanmelden voor een kerkdienst

aanmeldenZolang we vanwege de coronamaatregelen alleen met een beperkt aantal kerkgangers de diensten kunnen vieren, moet u zich van tevoren aanmelden voor een dienst. Doe dat in de week vóór de zondag van de desbetreffende dienst.

Voor diensten in De Bron:
per mail,
of per telefoon op werkdagen tussen 19:00 en 20:00 uur op telefoonnummer 06-34264508.

Voor diensten in De Ontmoeting:
per mail: ,
of per telefoon op werkdagen tussen 19:00 en 20:00 uur op telefoonnummer 06-34264508.

LEES MEER

Zendingerfgoedkalender 2022

“Van het donker naar het licht”

Ook dit jaar is de kalender weer beschikbaar. Een prachtige kleurrijke kalender met als thema: “Van het donker naar het licht”

LEES MEER

Groene website

green web dedrieklankassenDankzij onze hostprovider hebben we een 'groene' website. Daarom staat er onderaan de pagina's een logo van The Green Web Foundation, dat die groene kleur garandeert. Zo zijn we ook als De Drieklank weer een beetje duurzamer.
Lees voor meer info de toelichting van onze hostprovider in deze blog.

Filmpjes uit de diensten

In de onlinediensten laten we diverse filmpjes met gemeenteleden zien. Boeiende, ontroerende, vrolijke beelden die iets vertellen over onze kerk en onze leden.


Vorige afleveringen (klik op de naam om het filmpje te bekijken):

Bea en Jannes Schoemaker
Eef en Jonas Lamminga

LEES MEER
Naar boven