Er wordt de komende tijd gewerkt aan een nieuw Template/Thema van de website omdat het huidige template niet meer ondersteund wordt. Het uiterlijk van de website kan er daardoor op momenten dat daaraan gewerkt wordt anders zijn, soms zelfs heel anders, waardoor niet alle gegevens die u zoekt te vinden zijn. U kunt dan later proberen om alsnog de gegevens in te zien die u had willen inzien.

boerenleenbankMet ingang van 1 november 2018 heeft de Diaconie een nieuw rekeningnummer dit als gevolg van een wijziging bij onze huisbankier.
Wij vragen uw om het rekeningnummer van de Diaconie in uw eigen administratie te wijzigen in:
NL33RABO0373736096 t.a.v. Diaconie P.G.A. De Drieklank.

Welmoed Stollenga, penningmeester

In de armste regio's van Kenia kunnen veel ouders geen bijbel voor hun kind betalen. Maar kinderen hebben op school wel een bijbel nodig. Het NBG wil aan 10.000 kinderen in Kenia een eigen bijbel geven.

Een school met driehonderd leerlingen, die één bijbel moeten delen tijdens de gezamenlijke godsdienstles. In Kenia is het geen uitzondering. Dat maakt het voor deze kinderen erg lastig om de lessen te volgen en te leren over Gods Woord. Een eigen bijbel is echter onbereikbaar. Voor ouders is het al lastig genoeg het schoolgeld te betalen, laat staan dat ze een bijbel kunnen betalen.

Afgelopen seizoen hebben we met de jongeren een activiteit georganiseerd over het leven in oorlogstijd.

Als onderdeel van deze activiteit hebben de jongeren kennisgemaakt met het fenomeen Struikelstenen. Deze activiteit, waaraan onze burgemeester ook zijn medewerking aan verleende, is aanleiding geweest om vanuit de Drieklank een bijdrage te leveren voor een struikelsteen. Deze steen wordt woensdag 17 oktober onthuld.

Meer weten?

!Let op tijdstip is gewijzigd! Zie hieronder

Ook dit jaar zal er weer een feestelijk ‘Festival of Lessons and Carols’ plaatsvinden in de katholieke kerk aan de Dr. Nassaulaan: zondag 16 december om 15 uur.

Voorgangers zijn ds. Ron Koopmans, pastoor Koos Tolboom en ds. Esther Struikmans.
Aan deze bijzondere kerkdienst met het oog op Kerst wordt muzikale medewerking verleend door een ad-hoc koor van protestantse gemeenteleden en katholieke parochianen, en door één of meer musici of solisten.

De kerk door jouw ogen. Wat is jouw kerkfoto van het jaar?


Wat zie jij voor je als je aan de kerk denkt? Kerken zijn bepalend voor ons land. Het zijn de kerktorens die al van ver verklappen waar het hart van een dorp of stad is. Het zijn de harten van mensen die van de kerk een levende gemeenschap maken. Vanuit het geloof in Gods liefde: ontmoeting, inspiratie, zorg voor elkaar, feesten en levensgebeurtenissen, cultuur, omzien en betrokkenheid. In de kerk gebeurt het!

GespreksavondTijdens deze gespreksavond verkennen we de grenzen tussen de verantwoordelijkheid van de mens en die van God: zijn wij "partners van God, die met Hem samenwerken? Of is God eerder de regisseur van ons leven en is het de bedoeling dat wij in gehoorzaamheid aan Hem onze rol vervullen? Of liggen de zaken toch nog wat genuanceerder? Als wij zoeken naar Gods wil,
waar liggen dan onze eigen inbreng en verantwoordelijkheid?
Voor wie wil[maar niet verplicht] is het boekje 'Mens naast God' van Wil Doornenbal een goede voorbereiding. U of jij kunt naar eigen voorkeur kiezen uit één van beide data en locaties;

Oproep muzikanten voor Huiskamerconcert

Gezocht: enthousiaste muzikanten voor het huiskamerconcert op vrijdagavond 19 oktober om 20 uur in de Bron! Peter van de Peppel en de band van de Top 2000 zijn al gecontracteerd, dus het belooft een spectaculaire avond te worden…