2018 02 11Kliederkerk terugblikVanuit de PGA / De Drieklank en het Leger des Heils samen vond op 11 februari een zeer geslaagde eerste bijeenkomst plaats van Kliederkerk Assen.

Er waren 42 mensen op af gekomen: 2 gezinnen uit Vredenoord, 3 gezinnen uit de Drieklank, 2 gezinnen uit het Leger des Heils en 3 gezinnen van buitenaf.

 

In een bomvol zaaltje hebben we naar hartenlust gezongen met bewegingen en gebaren, gebeden, geknutseld, gegeten en naar een spannend Bijbelverhaal geluisterd én gekeken, in een speciaal theatertje met lichteffecten. Toen één van de kinderen aan zijn moeder vroeg of ze volgende keer (zondag 27 mei) weer naar de Kliederkerk mochten en moeder ‘Ja’ zei, stonden de beide kinderen van het gezin helemaal te juichen.

2018 02 11 Kliederkerk2Ds. Esther Struikmans (met collega-voorganger Niesje Havinga)