Wie neemt mijn stokje over?

vacatures02In september 2019 treden zes ambtsdragers af en heeft de kerkenraad dus nieuwe mensen nodig.
Het gaat om de volgende personen:
• De voorzitter Henk Dimmendaal
• De scriba Karin van Goor
• Kerkrentmeester Simon Mulder
• Ouderling ouderenpastoraat voor De Wijde Blik Aly Mulder
• Ouderling pastoraat De Ontmoeting Greetje Westerhof
• Diaken Henny Janssens
• Ook kerkrentmeester (geen ambtsdrager) Abel Jagersma stopt


Natuurlijk, het is nog geen september, maar de tijd gaat snel en we willen ook graag wat tijd nemen om opvolgers in te werken. Denkt u eens na of er iets voor u bij is, of kent u iemand die een van deze taken op zich kan nemen. Wilt u meer weten over de inhoud van deze taken? U treft de aftredenden allemaal geregeld in een van de kerkgebouwen, spreek hen gerust aan en zij zullen u graag vertellen wat zij doen, maar vooral ook waarom het zo fijn is om dit te doen en dat het zo veel voldoening geeft.
De wijkkerkenraad

Naar boven