Schilderijen Christoforus

Hieronder de schilderijen met toelichting bij de legende van Christoforus
door de groep Meditatie en Schilderen

Klik op een afbeelding voor een vergroting

Alie Lips verkleind

Alie Lips
Gered uit de vloed

Water - de grote dreiging!
Links op de voorgrond mensen die vechten voor hun leven om niet te verdrinken.
Christophorus heeft een “gewone” kleuter op zijn arm. Zo worden wij met/ door het Kind veilig naar de overkant gebracht.

Anneke Dimmendaal verkleind

Anneke Dimmendaal
Oorsprong

Oorsprong, begin van een nieuw leven
Mens worden
liefde, pijn,
storm, warmte
groeien naar licht en ruimte.
Mens zijn.

 

Auckjen Ridderbos verkleind

Auckjen Ridderbos
...tussen Licht en donker verloopt ons leven...

Als je geroepen bent om te dragen, dan kan dat aanvankelijk wel gemak­kelijk lijken. Het kind is ‘vederlicht’ vertelt het verhaal.

Maar vergis je niet: je hebt niet alles in de hand als je de grote oversteek van het leven maakt. De storm niet en de hoge golven niet, het donker niet en vooral je eigen angst niet. En door het geluid van de wind en het geraas van het water kun je misschien die kleine stem niet horen die zegt: vrees niet, Ik heb alles ge­dragen. Doordat je jezelf zo dapper overeind probeert te houden, kun je misschien die kleine hand niet voelen, die je laat weten: Ik ben bij je. En door al dat opspattende water om je heen heb je mis­schien weinig oog voor het licht dat met je meegaat.

Houd je stok dan maar goed vast, voel maar dat er grond is onder je voeten,
dat er leiding is, veel meer dan jij weet.
Dat er iemand jou is voorgegaan,
dat er een overkant is waar je stok een levensboom wordt
die bloeit en vrucht draagt.

Berber de With verkleind

Berber de With
Verstilde dromen

In een droomtoestand reiken 'mensen' elkaar de hand. Strekken ze naar elkaar uit. Houden de ander vast, een warme hand die je nodig hebt. Ko­men ze boven het water uit of is deze kracht te groot? Pak je de hand aan? Durf je dat? Heb je (H)hem nodig?
De luchtbellen rondom geven de stilte aan. Een fijne rustgevende stilte.....of is de stilte oorverdovend hard?

 

Henk Bosscha verkleind

Henk Bosscha
Inzicht en doorzicht

Door het Christus kind gedragen voel ik me weer goed. Hij verlost mij van alle ellende.
Ik zocht mijn weg om het te schilderen en kreeg inzicht en doorzicht.

Henny Enting verkleind

Hennie Enting
Kom Goed Thuis

Kom goed thuis: Christoffel is de heilige van de reizigers. In de levensri­vier is verdriet en dreiging. Lam raakt huilend oog aan rechts. Het woord gelaat raakte mij in het verhaal op de eerste bijeenkomst. Op de prent ke­ken de gekruisigde Christus en Christoforus elkaar aan. Zelf zie ik een gelaat in het werk.
Links de staf die nieuw leven laat zien en hoop geeft, als Christoforus er zelf niet meer is om mensen over te zetten. Ik kende het verhaal van Christoforus niet zo goed en las op internet de versie waarin Christoforus sterft en dat daarna zijn staf gaat bloeien.
Hoop. Figuren staan erbij in het licht.
Symbool van de adelaarsvleugel rechtsboven.
Kleurgebruik van okergeel met goud: het Licht is er altijd en komt overal doorheen.

Kitty Brans verkleind

Kitty Brans
Dankbaarheid overwint

Op dit schilderij is te zien hoe de reus Christoforus in strijd is met de storm waarin hij in terecht is gekomen. Het kindje Christus staat centraal in het schilderij en brengt licht in de strijd die gaande is.
Ik heb voor de titel Dankbaarheid overwint gekozen omdat dit schilderij voor mij ook een stukje per­soonlijke strijd en ervaring laat zien. Ik heb in mijn strijd geleerd dat Dankbaarheid als een licht, een reddingsboei van God mag werken, die mij te midden van de storm boven het water houd. Al zijn de omstandigheden nog zo zwaar, God is er om mij te verlichten en te dragen in zijn liefde.

Marian Koster verkleind

Marian Koster
Ik zal Hem dragen, Hij draagt mij

Op het schilderij zie je Christoforus die met het Christuskind (het Licht) in zijn handen zich ontwor­stelt aan het kolkende water.
Eigenlijk tilt het Licht hem ook uit het water op en eruit.
Ik draag Hem, Hij draagt mij.

 

Rita Minnema verkleind

Rita Minnema
Vertrouwen

Bij de doop van één van de dochters van Koning Alexander en Koningin Maxima, herinner ik mij dat de legende van Christophorus een grote rol speelde tijdens de kerkdienst.
De verbinding met de doop was gelegd door de voorstelling te maken van een woeste rivier en dat Christophorus door de golven kopje onder zou gaan in zijn missie om mensen naar de overkant te brengen.
Door onderdompeling en besprenkeling met het water, wordt met de doop de oude mens nieuw, die met Jezus Christus opstaat tot een nieuw leven.
En door dit symbool van doop en kopje onder gaan, heb ik mijn schilderij laten inspireren.
Rondom het gevaar in het midden, staan mensen omheen die veilig naar de overkant willen gaan.

Roelof Westerhof verkleind

Roelof Westerhof
Hij zal inbreken in mijn leven

Christoforus met het kind op de schouders en kijkt van onder de groene boom naar het woeste water wat ze hebben over gestoken. het water vol met serpenten en donkere machten waarin mensen lij­ken te verdrinken.

 

 

 

Marlies Warris verkleind

Marlies Warris
Dragen en gedragen worden

Op mijn schilderij is Christoforus afgebeeld met het Christuskind op de arm. Christoforus draagt het kind, maar voelt uiteindelijk ook dat hij zelf gedragen wordt door de hand van God. De tak, die hij als steun heeft gebruikt om de woelige rivier over te steken, staat nu in bloei.

 

 

Marjan de Ligny verkleind

Marjan de Ligny
Zoeken

Blauw
Koud, kil
Teveel kou
Een schouder
Neem me mee, Christoforus naar het licht.

Rood
Onrust, beklemmend
Teveel onrust
Een uitgestoken hand
Neem me mee naar het licht.

Draag me naar de overkant
Door kou en onrust

Draag me naar de overkant
Naar Licht en Lucht
Lucht en Ruimte
Ruimte en Rust.

Christoforus
Neem me mee.
---------------------------------------

Enkele gedachten naast het gedicht
Ik zoek in de drukte stress en kou naar vaste grond en licht. De rivier is licht, maar iets weerhoud me om zelf over te steken. Ik wankel en zoek evenwicht. ( het schilderij hang ook in een wankel evenwicht. ) Daarom zoek ik iemand of iets om me te helpen over te steken naar het licht. Een schouder, een uitgestoken hand. Ik kom er wel. Onderweg is er veel onrust in de rivier. Ik zie het licht in de verte.

Naar boven