Tot 1 september alleen online kerkdiensten

DeBron in betere tijdenZoals u uit het nieuws heeft kunnen vernemen hebben de landelijke overheid en het RIVM verruimingen aangekondigd voor kerken om weer kerkdiensten te kunnen organiseren. Per 1 juni mogen er maximaal 30 personen, en per 1 juli maximaal 100 personen in de kerk bijeenkomen voor een viering, waarbij de nodige maatregelen van kracht blijven, waaronder o.a. die van het anderhalve meter afstand houden. Bovendien moeten we eerst een zgn. gebruiksplan opstellen. Zo'n gebruiksplan beschrijft nauwkeurig en gedetailleerd onder welke voorwaarden en met inachtneming van welke procedures het kerkgebouw tijdens de zgn. controlefase van de coronacrisis gebruikt kan worden. Het opstellen daarvan vraagt zorgvuldigheid en tijd.

Daarom heeft de kerkenraad besloten de opening van de kerkgebouwen uit te stellen tot minstens 1 september en tot die tijd door te gaan met het aanbieden van online-vieringen. Mocht in de tussentijd de landelijke overheid, het RIVM en ook de landelijke PKN geheel anders beslissen, dan zullen wij de nieuwe lijn wederom volgen.

Tegelijkertijd maakt de kerkenraad zich zorgen over het kerk zijn in de nieuwe realiteit. Zoals het er nu uitziet zullen wij weer bijeenkomen in een geheel andere werkelijkheid dan dat wij gewend waren: als we naar de kerk willen, dan dienen wij ons van te voren aan te melden; bij het binnenkomen van de kerkzaal wordt ons een zitplaats aangewezen, waarbij wij anderhalf meter uit elkaar zitten; we mogen niet zingen tijdens de viering; op aanwijzing verlaten we de kerkzaal weer; koffiedrinken, elkaar ontmoeten en met elkaar spreken is niet mogelijk; de terreinen van de kerk zullen we z.s.m. verlaten. Kortom, is dit de kerk die wij willen zijn? Nee natuurlijk, maar is het wel de kerk die wij onder de huidige omstandigheden alleen maar kúnnen zijn.

Alles overziende zijn wij ervan overtuigd voor nu de juiste en realistische beslissing te hebben genomen, echter met pijn in ons hart. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen op de voet volgen en zodra de omstandigheden veranderen zullen we opnieuw kijken naar de mogelijkheden.

De kerkenraad wenst u Gods zegen toe in het vertrouwen dat we ons met God en elkaar verbonden blijven voelen.
Namens de wijkkerkenraad,
Diedrik Pepping, preses

Naar boven