Wat levert de vragenlijst op?

vragenlijstIn juni is de gemeenteleden van De Drieklank gevraagd een aantal vragen te beantwoorden over de onlinekerkdiensten, die sinds maart 2020 worden gehouden. In totaal zijn 140 reacties ontvangen, waarvan 124 volledig zijn ingevuld. Hieronder een korte samenvatting van de reacties, met veel dank aan Karin van Goor.

 

 

 

De onlinevieringen:

 • Ruim driekwart van de mensen die reageerden volgen de diensten van De Drieklank regelmatig tot altijd; de gezamenlijke diensten van de PKA worden wat minder vaak gevolgd.
 • Bijna driekwart kijkt dan de hele viering.
 • 56 % van de mensen volgt de diensten met z’n tweeën; 36 % alleen.
 • Dat de onlinevieringen lijken op de gebruikelijke diensten sluit voor 9 van de 10 mensen aan op de behoefte; ruim driekwart van de mensen is van mening dat dit ook zo moet blijven.
 • Is het gebouw van belang bij een onlineviering? Ongeveer een derde vindt van wel, eveneens een derde vindt van niet en nogmaals een derde is hierin neutraal.
 • Hoe lang een onlineviering duurt is voor ruim een derde van de mensen niet belangrijk; eenzelfde aantal kiest voor maximaal een uur.

 

Het avondgebed op woensdag:

 • Het avondgebed op woensdagavond wordt door 20 % regelmatig tot altijd bekeken; 25 % kijkt soms en 55 % nooit.
 • 24 % geeft aan dat het avondgebed helpt om met de wijkgemeente verbonden te blijven; voor 19 % geldt dit niet en 57 % staat hierin neutraal.

 

Anderhalve-meter-kerkdiensten:

 • Bijna 40 % is van plan de anderhalve-meter-kerkdiensten op zondagmorgen te gaan bezoeken; bijna een kwart zal dit niet gaan doen en de anderen weten het nog niet.
 • De vorm van de anderhalve-meter-vieringen mag voor 4 van de 10 mensen gelijk blijven; eveneens 4 van de 10 weten het nog niet.
 • Ruim de helft van de mensen ervaart geen drempel om zelf weer naar de kerk te gaan. Voor 22 % is dit wel het geval.
 • Gevraagd is naar de interesse in andere bijeenkomsten voor kleine groepen. Dit spreekt ruim 45 % buitengewoon tot enigszins aan; de anderen zijn neutraal of het spreekt hen niet aan.

 

Tenslotte:

 • 60 % van de mensen die reageerden zijn vrouw en 40 % man.
 • Het aantal reacties naar leeftijd komt ongeveer overeen met de leeftijdsopbouw van de wijkgemeente.
Naar boven