Aan- en aftredende ambtsdragers

ambtsdragers01De kerkenraad is verheugd dat we op zondag 13 september 2020 nieuwe ambtsdragers mogen bevestigen en herbevestigen. Om wie het gaat? Dat zie je als je op de LEES MEER-knop klikt.

Erik-Bernd Scheper als jeugdouderling en vertegenwoordiger van de Drieklank in AK.
Rosalie van Es als pastoraal ouderling.
Henk Maring en Ineke van der Wiel als diaken.

Herbevestigd worden als diaken Bea Schoemaker en als ouderling Johan Wessel.
Als ouderling kerkdiensten worden herbevestigd, Helge Schut, Jikke Meinders en Jannes Schoemaker.

We nemen afscheid van Wim Bergsma, Joop en Anneke Geut, Jan Bouwman en Wim van der Wiel.
We zijn dankbaar voor hun inzet de afgelopen jaren.

Naar boven