Gebruiksplan De Bron

bronVanwege covid-19 geldt voor De Bron een gebruiksplan dat u hier kunt vinden.
Komt u in het gebouw, dan geld dit gebruiksplan ook voor u.
We verzoeken u vriendelijk maar tegelijk ook wel dringend
om u te houden aan de regels in dit gebruiksplan .

Bericht van de voorzitter 30-10-2020

Diedrik Pepping 200pxCorona houdt de maatschappij nog altijd in haar greep en het hindert onze kerk in ons samenzijn en de manier waarop wij kerk zijn met z'n allen. Gelukkig hebben we in onze wijkgemeente een flink aantal vrijwilligers die zich inzetten om de onlinevieringen mogelijk te maken. Predikanten, musici, beeld- en geluidsmensen, kosters en de leden van het wekelijkse zanggroepje, ze verdienen een dikke pluim voor hun inzet in deze 'heftige' tijden. Al deze mensen leveren een belangrijke bijdrage aan de saamhorigheid en onderlinge verbondenheid van onze wijkgemeente. Namens de kerkenraad hartelijke dank voor uw inzet. Het wordt zeer gewaardeerd.
De kerkenraad heeft zich de afgelopen tijd gebogen over belangrijke vraagstukken.

Allereerst de verlenging van de huurovereenkomst met de gemeente Assen/MFA Kloosterveste voor onze vierplek De Ontmoeting. Deze maand is er een nieuwe 5-jarige huurovereenkomst ondertekend door de voorzitter van het CvK, Ernst Lutgert. Vanwege de teruglopende inkomsten voor de kerk ontkomen wij niet aan bezuinigingen. Het nieuwe contract voorziet in 'incidentele huur' naast een vast gedeelte. Dat vaste gedeelte hebben we nodig voor de opslag van het kerkelijk meubilair, materialen, e.d. De incidentele huur houdt in dat wij de consistorie voor drie momenten per week permanent huren, namelijk voor het koffiedrinken op de woensdagmorgen, het clubwerk/Provider op de vrijdagavond en natuurlijk voor de wekelijkse vieringen op de zondagmorgen. Mocht daarnaast voor andere gebeurtenissen de consistorie nodig zijn, dan kan die incidenteel gehuurd worden. Alle vergaderingen van de kerkenraad, het moderamen en de diverse werkgroepen zullen vanaf heden in De Bron plaatsvinden. Door het op deze manier afsluiten van de huurovereenkomst hebben wij een besparing van circa € 10.000,00 per jaar kunnen realiseren.

Verder heeft de kerkenraad zich gebogen over de besteding van de nalatenschap van Wiebe en Jopie Fokkema. Ze hebben ons een nalatenschap geschonken van € 48.000 met als voorwaarde dat het gehele bedrag toekomt aan De Ontmoeting. De kerkenraad heeft na goed nadenken besloten om beeld- en geluidsapparatuur aan te schaffen om zodoende ook online-vieringen vanuit De Ontmoeting mogelijk te maken. En tegelijkertijd is besloten om die onlinevieringen een ander karakter te geven dan de onlineviering zoals u die kent vanuit De Bron. De afgelopen jaren zijn er vele zgn. 'variatievieringen' georganiseerd. Vieringen die zich kenmerken door een andere opzet. Een kids-singin, een Taizéviering, de Top2000-vieringen, maar ook The Passion zijn mooie voorbeelden van variatiediensten. Voor De Ontmoeting slaan we de weg van dit soort vieringen in. Het streven is om op termijn minimaal 3 vieringen per maand met het karakter van de variatiediensten te gaan organiseren. Daniel Kehanpour, de kerkelijk werker PKA voor de jeugd en middengeneratie zal een belangrijke persoon zijn in de uitvoering van de plannen. Daniël zal de rol van trekker gaan vervullen en de wijkgemeente mee op weg helpen naar een nieuwe toekomst. Overigens gaat de kerkenraad zich nog buigen over een goede naam voor deze vorm van vieren, dit om een duidelijke en goed aanduidende naam te geven en om een toekomstbestendige koers te kunnen varen. Binnenkort zulle wij u meer vertellen over de plannen.

U ziet, naast alle coronaperikelen heeft de kerkenraad niet stil gezeten. We blijven bouwen aan onze kerk, in het vertrouwen dat u zich verbonden blijft voelen met onze kerk en wijkgemeente. Tot slot wens ik u alle gezondheid en Gods zegen toe.

Diedrik J. Pepping
Voorzitter kerkenraad

Naar boven