Gebruiksplan De Bron

bronVanwege covid-19 geldt voor De Bron een gebruiksplan dat u hier kunt lezen.
Komt u in het gebouw, dan geld dit gebruiksplan ook voor u.
We verzoeken u vriendelijk maar tegelijk ook wel dringend
om u te houden aan de regels in dit gebruiksplan .

Corona... het houdt niet op - Bericht van de voorzitter

Diedrik Pepping 200pxU heeft vast de persconferentie van onze minister-president gezien of erover gelezen en gehoord. Helaas werd er slecht nieuws gebracht en wordt de samenleving gevraagd zich weer aan een aantal beperkende maatregelen te houden. Zoals u weet richt het moderamen zich op de maatregelen van de landelijke overheid, het RIVM en de landelijk PKN.  Het moderamen wil de adviezen en maatregelen van de landelijke overheid respecteren en heeft daarom tot de volgende maatregelen besloten:


• Alle maatregelen gelden met ingang van 6 november 2021.
• Bij binnenkomst van de kerk desinfecteren wij onze handen.
• We dragen in de kerk een mondkapje. Het mondkapje mag alleen worden afgezet op de zitplaats. Zodra de zitplaats wordt verlaten moet het mondkapje gedragen worden.
• We houden minimaal anderhalve meter afstand tot anderen.
• De kapstokken mogen niet worden gebruikt, we nemen onze jassen mee naar onze zitplaats in de kerk.
• Wij zullen weer naar onze zitplaats worden begeleid.
• Er is geen koffiedrinken na de viering, we verlaten direct na de dienst de kerk.
• Aanmelden voor alle vieringen in De Bron en De Ontmoeting blijft verplicht.
• Tijdens de vieringen in De Bron kunnen maximaal 75 kerkgangers worden toegelaten.
• Tijdens vieringen in De Ontmoeting kunnen maximaal 60 kerkgangers worden toegelaten. (40 personen in de kerkzaal, 20 op het balkon)
• De kinderen die naar de oppas gaan worden voorafgaand aan de viering daar gebracht en na afloop van de viering weer opgehaald. Dit gebeurt dus niet meer tijdens de viering.
• De kindernevendienst gaat op de ‘gewone’ manier door, met dien verstande dat de leiding een mondkapje draagt zodra de zitplaats in de kerkzaal wordt verlaten.


Het moderamen heeft de maatregelen met spijt moeten nemen. Leuk is anders, maar het moet. Voor uw veiligheid, zodat u zonder zorgen over uw veiligheid bij de diensten aanwezig kunt zijn en hierin de verbinding met God en de wijkgemeente kunt blijven ervaren.

Gods zegen wens ik u toe en ik hoop dat wij elkaar spoedig in goede gezondheid weer mogen begroeten.
Diedrik J. Pepping, voorzitter kerkenraad

Naar boven