Corona, de maatregelen voorbij…

ErnstKuiperU heeft vast onze minister van Volksgezondheid afgelopen dinsdag tijdens de corona-persconferentie horen zeggen dat nagenoeg alle coronamaatregelen worden opgeheven. Eindelijk gloort er naar 2 jaar van stilstand weer licht aan het einde van de tunnel. Het moderamen heeft het advies van de landelijk PKN afgewacht en ook vanuit de landelijke PKN wordt geadviseerd om alle maatregelen te annuleren en zo mogelijk alle activiteiten weer te gaan opstarten.
Wat een mooi nieuws! Maar tegelijkertijd heerst er ook een vreemd gevoel. Een gevoel van ‘kan het werkelijk allemaal weer?’. Natuurlijk wil het moderamen graag alle kerkelijke activiteiten weer toegankelijk maken. Maar tegelijk moet het wel veilig zijn voor iedereen.
Het moderamen heeft besloten de adviezen van de landelijk overheid en de landelijk PKN te volgen. Dat houdt in dat m.i.v. 25 februari 2022 alle corona-maatregelen zoals die binnen De Drieklank gelden, opgeheven worden. Tegelijkertijd roept het moderamen u op om het gezonde verstand te blijven gebruiken, in het belang van de veiligheid van uzelf maar zeker ook van uw naasten. Daarom wil het moderamen u dringend adviseren:

• desinfecteer uw handen bij binnenkomst van de kerk.
• houd zoveel mogelijk anderhalve meter afstand tot een ander. (Geheugensteuntje: drie stoelen tussen u en uw buurvrouw/buurman is anderhalve meter.)
• draag een mondkapje indien u zich door de kerk beweegt.
• schud geen handen.
Wij kunnen ons voorstellen dat u huiverig bent voor een samenzijn met zoveel mensen. Om u de grootst mogelijke veiligheid te kunnen bieden wordt er in De Bron een stoelenvak speciaal gereserveerd voor mensen die vooralsnog alleen de diensten willen bijwonen op anderhalve meter afstand. De opstelling van de stoelen in De Bron wordt vanaf 25 februari weer teruggeplaatst in 4 vakken, de opstelling zoals voor corona. Het meest rechtse vak (vanuit de hal van de kerk gezien) is het vak dat compleet gereserveerd is voor anderhalve meter afstand. Opdat u zich veilig kunt voelen.
In De Ontmoeting wordt het balkon gereserveerd voor mensen die op anderhalve meter willen zitten.
U zult begrijpen dat diverse kerkelijke processen en gewoontes weer moeten opgestart. Vrijwilligers voor de diverse activiteiten moeten weer worden opgetrommeld en verzameld worden. Mede daarom zullen en kunnen niet alle activiteiten direct weer beginnen. Via de zondagsbrief en de website wordt u nader geïnformeerd, houdt u deze dus in de gaten.
Zoals gezegd, fijn dat we weer kunnen en mogen samenkomen en dat we zonder beperkingen weer kunnen leven en naar de kerk gaan. Maar corona is niet verdwenen en zal onder ons blijven. In het belang van ons allen, houdt u daar alstublieft rekening mee.
De kerkenraad ziet er naar uit u weer te ontmoeten. Tot die tijd wens ik u alle goeds en Gods zegen toe.

Diedrik J. Pepping, voorzitter kerkenraad

Naar boven