Nieuwe ambtsdragers

ambtsdragers02Vooruitkijkend naar het volgende kerkelijke seizoen is duidelijk dat de kerkenraad versterking nodig heeft. Sommige ambtsdragers hebben aangeven hun taken neer te leggen. Of hun maximale termijn is bereikt. Of ambtsdragers gaan andere belangrijke taken binnen de kerk vervullen. Daarom is de kerkenraad op zoek naar nieuwe ambtsdragers. Dringend is met name een nieuwe scriba én een notulist voor de kerkenraadsvergaderingen (het gaat om twee aparte functies).En ook voor andere functies zijn nieuwe mensen nodig. Daarom doen wij een appél op u. Wilt u uw steentje bijdragen aan de kerk?

Twijfel niet langer, u bent van harte welkom in een leuk team. We beleven enerverende tijden binnen de kerk en uw inzet is van wezenlijk belang voor een bloeiende kerk voor nu en in de toekomst. U kunt uw belangstelling kenbaar maken bij de voorzitter Diedrik Pepping () en de scriba van de kerkenraad Greetje Westerhof (). Als u eerst nog wat vragen wilt stellen over het inhoudelijke van de functies, schroomt u dan zeker niet om deze eerst te stellen. Ik hoop u graag binnenkort te mogen begroeten in de kerkenraad.

Diedrik J. Pepping, voorzitter kerkenraad

Naar boven