Nieuwe ambulante predikant

De kerkenraad is verheugd u de komst van een nieuwe ambulant predikant te kunnen aankondigen:  Op 1 oktober 2022 start Ds. Pier Prins met zijn werkzaamheden voor onze wijkgemeente.

Ds. Pier Prins is Fries van geboorte en na jaren in o.a. Duitsland en in Sittard-Geleen gewerkt te hebben wil hij nu samen met zijn echtgenote terugkeren in de richting van zijn geboortegrond. In de gevoerde gesprekken met Ds. Pier Prins hebben wij hem leren kennen als een kundig en aimabel mens en zijn ervan overtuigd dat hij voor onze wijkgemeente veel kan betekenen.

Op zondag 18 september a.s., dat is de startzondag, stelt de kerkenraad Ds. Pier Prins aan de wijkgemeente voor en zegenen wij hem in de dienst in de Ontmoeting. Deze dienst wordt geleid door ds. Douwe Geertsma

Diedrik J. Pepping, voorzitter kerkenraad

Naar boven