Verslag bezoek aan Gidofalva

2022 10 30 GIDOFALVAVan 13 t/m 17 oktober jl. hebben wij een bezoek gebracht aan protestantse gemeente van Gidofalva, nadat wij als gemeente De Drieklank door hen waren uitgenodigd in verband met de restauratie van hun kerkgebouw. Er werden in het kerkgebouw dat omstreeks 1236 werd gesticht resten van fresco’s met bijbelse voorstellingen gevonden.

Er bestaat vanaf begin negentiger jaren van de vorige eeuw een band met deze protestantse gemeente. We werden hartelijk ontvangen, maakten mooie uitstapjes op vrijdag en zaterdag en zagen op vrijdag zelfs  een beer langs de kant van de weg.   

Tijdens dit bezoek hebben we de officiële band beëindigd die we als kerken hadden. In onze wijkgemeente konden we geen mensen meer vinden die het contact zouden willen voortzetten. Het was emotioneel om de band te verbreken, maar het voelde wel goed om dit afscheid niet ongemerkt te laten passeren en er vorm aan te geven.2022 10 30 GIDOFALVA b

Op zondag 16 oktober jl. gingen ds. Laszlo Bereczki en ds. Peter van de Peppel voor in een gezamenlijke kerkdienst.  Ds. Peter van de Peppel hield een preek in het Engels over Efeziërs 3: 14vv. Tevens hebben we een geldbedrag van € 1250,- overhandigd, een gift van onze diaconie, ter ondersteuning van het werk van de vrouwenvereniging en andere kerkelijke activiteiten. Daarnaast werd een kanselkleed gegeven met een stola voor de predikant en een tekening die Nicoline van de Peppel had gemaakt.

2022 10 30 GIDOFALVA cWij kregen van de gemeenteleden van Gidofalva ook een aantal geschenken. Daarbij was een mooie kan die gebruikt kan worden voor onze avondmaalsvieringen en ieder van ons kreeg een drinkbeker in dezelfde stijl uitgevoerd als de kan. Over en weer werden waarderende woorden gesproken, herinneringen opgehaald en er werd gelachen, maar er vloeiden ook tranen.
Overigens werd benadrukt dat particuliere vriendschapsbanden door dit afscheid niet hoefden te worden verbroken. Dat betekent in de praktijk dat wij een uitnodiging kregen om volgend jaar mei aanwezig te zijn bij de officiële ingebruikneming van het gerestaureerde kerkgebouw.

De bezoekgroep: Sieto Linstra, Simon en Aly Mulder, Peter van de Peppel en Wim van der Wiel.

 Klik hier  voor alle foto's van het bezoek.

2022 10 30 GIDOFALVA d

Naar boven
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.