Dringend nieuwe medewerkers oppasdienst nodig

oppasdienst 01Voor de oppasdienst in De Ontmoeting op zondag tijdens de gewone kerkdienst hebben we dringend nieuwe medewerkers nodig. Als die er niet spoedig komen zullen we de oppasdienst na de zomer moeten schrappen. Dat zou toch jammer zijn voor ouders met kleine kinderen die naar de kerkdienst willen. Bedenk: hoe meer mensen meedoen, hoe minder vaak je aan de beurt bent. Dus, meld je aan bij    Dienke Wagenaar ()

Corona, de maatregelen voorbij…

ErnstKuiperU heeft vast onze minister van Volksgezondheid afgelopen dinsdag tijdens de corona-persconferentie horen zeggen dat nagenoeg alle coronamaatregelen worden opgeheven. Eindelijk gloort er naar 2 jaar van stilstand weer licht aan het einde van de tunnel. Het moderamen heeft het advies van de landelijk PKN afgewacht en ook vanuit de landelijke PKN wordt geadviseerd om alle maatregelen te annuleren en zo mogelijk alle activiteiten weer te gaan opstarten.
Wat een mooi nieuws! Maar tegelijkertijd heerst er ook een vreemd gevoel. Een gevoel van ‘kan het werkelijk allemaal weer?’. Natuurlijk wil het moderamen graag alle kerkelijke activiteiten weer toegankelijk maken. Maar tegelijk moet het wel veilig zijn voor iedereen.
Het moderamen heeft besloten de adviezen van de landelijk overheid en de landelijk PKN te volgen. Dat houdt in dat m.i.v. 25 februari 2022 alle corona-maatregelen zoals die binnen De Drieklank gelden, opgeheven worden. Tegelijkertijd roept het moderamen u op om het gezonde verstand te blijven gebruiken, in het belang van de veiligheid van uzelf maar zeker ook van uw naasten. Daarom wil het moderamen u dringend adviseren:

LEES MEER

Nieuwe tijdelijke predikant

Geertsma DouweZoals u weet is de kerkenraad hard op zoek naar twee nieuwe ambulante predikanten om De Drieklank te komen versterken. De afgelopen twee weken zijn er vruchtbare gesprekken gevoerd met ds. Douwe Geertsma uit IJhorst. De kerkenraad heeft daarom besloten om ds. Douwe Geertsma aan te stellen als ambulant predikant. Het dienstverband zal ingaan op 1 februari 2022 en zal een jaar gaan duren. Nadien bestaat de mogelijkheid om het dienstverband met nog een jaar te verlengen. In de dienst van 20 februari a.s. zal ds. Douwe Geertsma worden voorgesteld aan u en de wijkgemeente.

LEES MEER

Hoe volg ik de kerkdienst online?

DeBron kerkdienstDe diensten vanuit De Bron zijn te volgen via YouTube kanaal De Bron Assen of via www.kerkomroep.nl
De diensten vanuit De Ontmoeting zijn te volgen via You Tube kanaal De Ontmoeting Assen
Hier blijven de diensten een tijd staan en kunt u dus ook achteraf kijken.
Mocht u hulp nodig hebben, dan kunt u een uur voor de uitzending bellen met Ingrid Meier, 06-50690915.

Makkelijk aanmelden digitale Zondagsbrief

LOGO d3K CMYK 1400U kunt zich nu heel gemakkelijk aanmelden voor de digitale Zondagsbrief: vul uw naam en e-mailadres in onder 'Teken in op Zondagsbrief' rechts op deze pagina. U ontvangt dan een mail met daarin een link om uw aanmelding te bevestigen. Na uw bevestiging sturen we u een welkommail met daarin hoe u de Zondagsbrief voortaan ontvangt.

De zondagsbrief is alleen bedoeld voor leden van De Drieklank. Na uw aanmelding wordt dit gecontroleerd. Als u geen lid van De Drieklank bent nemen we contact met u op over uw inschrijving of we verwijderen uw inschrijving al meteen.

Naar boven