Gebruiksplan De Bron

bronVanwege covid-19 geldt voor De Bron een gebruiksplan dat u hier kunt lezen.
Komt u in het gebouw, dan geld dit gebruiksplan ook voor u.
We verzoeken u vriendelijk maar tegelijk ook wel dringend
om u te houden aan de regels in dit gebruiksplan .

kindernevendienst

Kindernevendienst

Voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is er kindernevendienst in De Ontmoeting.
Ook kinderen van wie de ouders naar De Bron gaan, zijn hier welkom.
Kindernevendienst houdt in dat de kinderen een deel van de kerkdienst naar hun eigen ruimte gaan om daar op hun eigen manier met de bijbel bezig te zijn. Meestal verlaten ze de kerkzaal vóór de Schriftlezingen en komen ze tijdens of na de collecte weer terug.
De kindernevendienst werkt meestal in één groep voor alle leeftijden van 4 t/m 12 jaar.

Er wordt in principe gewerkt met hetzelfde Bijbelgedeelte als waar de preek voor de 'grote mensen' over gaat. Soms wordt er met de kinderen gezongen. Een creatieve verwerking in de vorm van bijvoorbeeld een kleurplaat, knutselwerkje of spel behoort ook tot de mogelijkheden.

In de adventstijd (tijd vóór Kerst) en de veertigdagentijd (tijd vóór Pasen) wordt er gewerkt met een speciaal project.  
In de zomervakantie is er geen kindernevendienst. Wel kunnen de kinderen dan tijdens de preek bijvoorbeeld een kleurplaat kleuren of iets anders doen.

Voor alle duidelijkheid: het is niet verplicht om je kind(eren) naar de kindernevendienst te laten gaan. Je mag ze ook rustig in de kerk laten. Al leert de ervaring wel dat de kinderen zelf meestal het liefst meegaan en het achteraf zeker leuk vinden.

Heb je vragen over de kindernevendienst?
Neem dan contact op met de coördinator van de kindernevendienst.

Naar boven