Gebruiksplan De Bron

bronVanwege covid-19 geldt voor De Bron een gebruiksplan dat u hier kunt lezen.
Komt u in het gebouw, dan geld dit gebruiksplan ook voor u.
We verzoeken u vriendelijk maar tegelijk ook wel dringend
om u te houden aan de regels in dit gebruiksplan .

kindernevendienst

Kindernevendienst

Voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is er kindernevendienst in beide kerken.
Dat betekent dat ze een deel van de kerkdienst naar hun eigen ruimte gaan om daar op hun eigen manier met de bijbel bezig te zijn. Meestal verlaten ze de kerkzaal vóór de Schriftlezingen en komen ze tijdens of na de collecte weer terug.
De kindernevendienst De Ontmoeting werkt in één groep.
De kindernevendienst De Bron werkt ook in één groep.
Er wordt meestal gewerkt met hetzelfde Bijbelgedeelte als waar de preek voor de 'grote mensen' over gaat. Soms wordt er met de kinderen gezongen. Een creatieve verwerking in de vorm van bijvoorbeeld een kleurplaat, knutselwerkje of spel behoort ook tot de mogelijkheden.

In de adventstijd (tijd vóór Kerst) en de veertigdagentijd (tijd vóór Pasen) wordt er in beide kerken en kindernevendienst gewerkt met een speciaal project.  
Doordat in beide kerken de kindernevendienst met het zelfde thema of project werkt is het voor de kinderen niet erg om een keer naar de andere kerk te gaan. Ze horen dezelfde verhalen en kunnen meepraten over hetzelfde project.

In de zomervakantie is er geen kindernevendienst. Wel kunnen de kinderen dan tijdens de preek bijvoorbeeld een kleurplaat kleuren of iets anders doen.

Voor alle duidelijkheid: het is niet verplicht om je kind(eren) naar de kindernevendienst te laten gaan. Je mag ze ook rustig in de kerk laten. Al leert de ervaring wel dat de kinderen zelf meestal het liefst meegaan en het achteraf zeker leuk vinden.

Heb je vragen over de kindernevendienst?
Neem dan contact op met de coördinatoren van de kindernevendienst.

Naar boven