Privacy protocol Kerk TV De Drieklank

LOGO d3K RGB

 In de Bron worden met ingang van 2018 de kerkdiensten zowel in beeld als geluid opgenomen en live uitgezonden via de kerkomroep (www.kerkomroep.nl) en Youtube (https://tinyurl.com/dienstenDeBron). Met ingang van 26 september 2021 worden de diensten vanuit De Ontmoeting uitgezonden via Youtube (https://tinyurl.com/vieringDeOntmoeting). De kerkdiensten kunnen ook op een later moment worden teruggekeken. Bij het maken van de opnamen proberen wij een zorgvuldig evenwicht te vinden tussen de privacy van de bezoekers van de kerkdienst en de aantrekkelijkheid van de beelden voor de kijkers. Dit is het protocol dat hiervoor geldt:

1. De beelden bevatten een totaalbeeld van de gebeurtenissen in het liturgisch centrum. Bezoekers van de kerkdiensten worden niet close en niet in front opgenomen.

2. De opnamen zijn gedurende minimaal twee maanden te bekijken en te downloaden en worden na enige tijd verwijderd.

3. In het kerkgebouw, op de beamer (voorafgaand aan de dienst) en op de website wordt duidelijk kenbaar gemaakt dat van de kerkdiensten beeldopnames worden gemaakt en dat deze worden uitgezonden via internet.

4. Mensen die liever niet in beeld willen komen, adviseren we om in een van de achterste zes rijen van het meest rechtse vak te gaan zitten. Deze zullen we in principe “cameravrij “ houden.

5. Aan personen die worden genoemd tijdens de afkondiging en voorbede wordt waar mogelijk vooraf gemeld dat van de kerkdienst beeld- en geluidsopnames worden gemaakt en uitgezonden.

6. Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken. Gastpredikanten worden op de beelduitzending gewezen via de brief die vooraf wordt gestuurd. Als een predikant bezwaar maakt, zal er geen beeld of helemaal niet uitgezonden worden.

7. Alle mensen die vanwege hun functie in de kerk zich wel eens in het liturgisch centrum bevinden, worden eenmalig per brief geïnformeerd over het uitzenden van de beelden. Daarbij gaan we ervan uit dat zij geen bezwaar hebben tegen het uitzenden van de beelden, tenzij anders aangegeven.

8. Gemeenteleden die belijdenis doen, doopouders, te bevestigen ambtsdragers, koren, musici en andere betrokkenen in een bijzondere kerkdienst worden vooraf op de opnamen gewezen en om toestemming gevraagd door de dienstdoend predikant of degene die hen hiervoor vraagt.

9. De gemeente in het algemeen en de kerkenraad in het bijzonder kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van opnames die via de kerkomroep of op andere wijze zijn verkregen dan wel beschikbaar zijn gesteld en waardoor derden kunnen worden benadeeld (bijv. het verspreiden van beelden via internet anders dan via de kerkomroep met het oogmerk een persoon of groep personen te benadelen. Zonder (uitdrukkelijke) toestemming of medeweten van de kerkenraad mogen er geen opnames via andere kanalen dan de kerkomroep (bv. sociale media) verspreid worden.

10. Een exemplaar van deze regeling staat gepubliceerd op de website van De Drieklank, is schriftelijk aanwezig in het kerkgebouw De Bron en is op te vragen bij de scriba.

11. Problemen of bezwaren tegen uitzendingen kunnen worden gemeld bij de scriba:

Versie september 2021, Ingrid Meier

Naar boven
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.