KOMENDE DIENSTEN

zie ook het complete dienstrooster De Bron

zie ook het complete dienstrooster De Ontmoeting

zie ook het complete dienstrooster De Slingeborgh


Logo Drieklank 200pxI.v.m. met de actuele omstandigheden m.b.t. het Corona-virus heeft de landelijke overheid en de classis Groningen-Drenthe dringende adviezen opgesteld en uitgebracht.

De kerkenraad De Drieklank heeft op grond van die adviezen besloten alle kerkelijke activiteiten van De Drieklank Assen in ieder geval tot en met 1 juni 2020 op te schorten. Activiteiten zoals alle kerkdiensten, vergaderingen, koffieochtenden, maaltijden in De Bron, het clubwerk waaronder het clubweekend, Provider, enz vervallen.

In plaats van de gewone kerkdiensten proberen we on-linekerkdiensten uit te zenden. Informatie daarover vindt u op de website van Protestantse Kerk Assen, op de homepage en in de kerkdienstenagenda.

De kerkenraad De Drieklank is zich er zeer van bewust dat zij een ingrijpende beslissing heeft genomen, echter gezien de huidige omstandigheden is het onvermijdelijk.

Het moderamen zal de ontwikkelen nauwlettend blijven volgen en zal zodra er aanleiding voor is u nader informeren.
Wij verzoeken u vriendelijk de mensen in uw omgeving te informeren over genoemde maatregelen vanwege het feit dat wij op deze korte termijn niet een ieder tijdig kunnen bereiken.

Namens de kerkenraad De Drieklank
Diedrik J. Pepping
Voorzitter kerkenraad

 

 

Naar boven