Gebruiksplan De Bron

bronVanwege covid-19 geldt voor De Bron een gebruiksplan dat u hier kunt lezen.
Komt u in het gebouw, dan geld dit gebruiksplan ook voor u.
We verzoeken u vriendelijk maar tegelijk ook wel dringend
om u te houden aan de regels in dit gebruiksplan .

Onze wijkgemeente heeft een zondagsbrief.

Kopij voor de zondagsbrief kunt u sturen naar . De kopij dient de donderdag vóór verschijnen uiterlijk om 17.00 uur ingeleverd te worden. in verband met de beschikbare ruimte moet deze kort en zakelijk gehouden worden. Indien er ruimte is, bedraagt het maximum aantal woorden 200; plaatsing kan niet worden gegarandeerd. De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten en aan te passen.

De zondagsbrief wordt vóór de diensten op zondag uitgereikt aan de bezoekers van de diensten.

Ook kunnen leden van De Drieklank zich aanmelden voor de digitale versie. Zie rechts op deze pagina 'Teken in op Zondagsbrief' Vul daar uw naam en e-mailadres in. Nadat u zich hebt aangemeld ontvangt u, zodra er daarna (een) nieuwe zondagsbrie(f)ven uitkom(t)en, een link waarmee u de volledige versie kunt downloaden.
We behouden ons het recht voor een aanmelding niet goed te keuren en eventueel weer te verwijderen.

Bij vragen of problemen met aanmelden kunt u contact opnemen met de webmaster.

 

Naar boven