Onze wijkgemeente heeft een zondagsbrief.

Kopij voor de zondagsbrief kunt u sturen naar . De kopij dient de donderdag vóór verschijnen uiterlijk om 17.00 uur ingeleverd te worden. in verband met de beschikbare ruimte moet deze kort en zakelijk gehouden worden. Indien er ruimte is, bedraagt het maximum aantal woorden 200; plaatsing kan niet worden gegarandeerd. De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten en aan te passen.

De zondagsbrief wordt vóór de diensten op zondag uitgereikt aan de bezoekers van de diensten.

Ook kunnen leden van de Protestantse Gemeente Assen zich hier registreren voor de digitale versie. Nadat u zich hebt geregistreerd en de de registratie is geaccepteerd, ontvangt u, zodra er daarna (een) nieuwe zondagsbrie(f)ven uitkom(t)en, een link waarmee u de volledige versie kunt downloaden.

Bij vragen of problemen met registreren kunt u contact opnemen met de webmaster.

 

Naar boven