De Bron:

   
bron

   De Bron
   Einthovenstraat 28, 9402 CB, Assen
   Telefoon 0592 356652
   Planning: dhr. G. Gansekoele, 0592 855372
   06 27317121

    Koster:

    dhr. J. Kruit  
    Telefoon: 0592 357763
    E-mail:

lf Einthovenstraat 28

De Ontmoeting:

   
MFA Kloosterveste

   De Ontmoeting
   Vesteplein 5
   9408 ME Assen

   Aanspreekpunt koster:

   dhr. H. Janssens
   Telefoon: 06 54343183
   E-mail:    
Vesteplein 5

 

De Slingeborgh:

   
Slingeborgh    De Slingeborgh
   Slinge 1
   9406 EA Assen
   Telefoon 0592 395888
If Slinge

 

 

Naar boven