kerkbladEr is een kerkblad voor geheel Assen.
De Protestantse Gemeente Assen geeft een informatie- en opinieblad uit onder de naam "Kerkblad". Dit blad verschijnt eens per veertien dagen. Iedereen, zal dit blad in principe ontvangen. Ook nieuwe inwoners van de wijkgemeente ontvangen het kerkblad ter kennismaking.
Er wordt een bijdrage van minimaal € 27,50 per jaar gevraagd, TNT-postabonnement: € 47,50 per jaar.
Voor vragen over de bezorging kunt u zich richten tot de heer J. Kruit, tel: 357763 of Harm Janssens, e-mail: , tel.: (06) 54343183.
Aanmelden via Kerkelijk Bureau, Collardslaan 2a in Assen of tel: 312056.

Inleveren kopij voor het algemeen gedeelte bij het kerkelijk bureau, Collardslaan 2a of per e-mail: tien dagen voor de verschijningsdatum en voor de wijkberichten van De Drieklank, tien dagen voor de verschijningsdatum (maandags vóór 19.00 uur) per e-mail: Artikelen voor de wijkberichten van De Drieklank mogen niet groter zijn dan 250 woorden.

Het redactiebureau van het Kerkblad is eveneens aan de Collardslaan 2a gevestigd.

Naar boven