Gebruiksplan De Bron

bronVanwege covid-19 geldt voor De Bron een gebruiksplan dat u hier kunt lezen.
Komt u in het gebouw, dan geld dit gebruiksplan ook voor u.
We verzoeken u vriendelijk maar tegelijk ook wel dringend
om u te houden aan de regels in dit gebruiksplan .

De taakgroep ondersteunt de interne en externe communicatie voor en over de gemeente.
Een greep uit de activiteiten:
- het beheren en actualiseren van deze website van de wijkgemeente
- het zorgen voor actualiteiten/berichtjes in de media
- het in het leven roepen van een wekelijkse digitale zondagsbrief
- het maken van folders en flyers.
- het uitgeven van de gemeentegids

Het Kerkblad is een informatie- en opinieblad van de PGA en verschijnt eens in de 14 dagen op donderdag.
Nieuwe inwoners van de wijkgemeente ontvangen het blad ter kennismaking.
Er wordt een vrijwillige bijdrage van € 24,50 euro per jaar gevraagd.
Aanmelden voor een abonnement kan via het kerkelijk bureau.
Als u kopij wilt inleveren voor de wijkberichten, dan kan dat uiterlijk 10 dagen voor de verschijningsdatum
vóór 19.00 uur bij Ellen van den Brink en Hennie Enting via

Secretaris van de werkgroep is Ingrid Meier

Voorzitter is Harry Harmsen

Naar boven