Werkgroep Kerk, Kunst en Cultuur van De Drieklank

De commissie Kerk, Kunst en Cultuur is in 2009 ontstaan vanuit de gedachte dat we meer kunnen doen met het nieuwe kerkgebouw De Bron. Het organiseren van activiteiten in en rond De Bron voor mensen uit de burgerlijke wijk rondom het gebouw is het doel. Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom. Als hier belangstelling voor is, staat de werkgroep open voor samenwerking met andere kerk- en geloofsgenootschappen uit de buurt.

Bij het samengaan van de drie wijken De Bron, de Zuiderkerk en de Ontmoeting  zijn we in 2014 op verzoek van de stuurgroep na een aantal besprekingen  tot één werkgroep gekomen. De groep bestaat uit tien personen, vertegenwoordigers van genoemde drie wijken. Als naam hebben we gekozen:


werkgroep Kerk, Kunst en Cultuur van De Drieklank.


Het programma dat we bieden is divers en toegespitst op jong en oud, voor ieder wat wils: films, exposities, (koor)muziek, lezingen, voordrachten, talentenshow voor de jeugd.

Secretaris:
Linda Hartemink
e-mail:

Naar boven