Nieuws uit de kerkenraad (17-10-2017)
Hierbij de belangrijkste punten uit de vergadering van de grote kerkenraad dd. 13 september en de kleine kerkenraad dd. 16 oktober.

 

1. Toekomst De Ontmoeting
De notitie Toekomst Kloosterveen is uitgebreid besproken. Met veel dank aan de werkgroep en Jenneke Span, is hij ook aanvaard. Punten die in de bespreking naar voren kwamen: is er genoeg draagvlak in de gemeente om medewerking te krijgen van gemeenteleden, zorg voor voldoende verdieping in de kerkdiensten, er zal goed moeten worden nagedacht over het profiel van de aan te trekken professional, 'alleen' op zondagse vieringen mikken is te smal dus kijk ook naar kerk-door-de-week, goed om ons te richten op de middengeneratie en de jeugd maar vergeet de ouderen niet, voor de plannen is langdurige zekerheid over de locatie nodig.
De notitie is naar de Algemene Kerkenraad toegestuurd. In diens vergadering van 23 oktober a.s. zal een afvaardiging van het moderamen de notitie nader toelichten.

2. Evaluatie startweekend
Er werd positief teruggekeken op het startweekend. Mooi dat er ongeveer 100 mensen meededen op de zaterdag, mooi dat de dienst op zondag echt gezamenlijk was doordat er zowel Bronners als Ontmoeters als Zuiderlingen waren (al zouden we die benamingen niet meer moeten gebruiken, natuurlijk). Doordat de activiteiten op zaterdag zijn, mis je wel mensen, met name de jongeren, want zij hebben hun vaste dingen zaterdags (sport, bijbaantje). Ook is september een drukke maand met veel evenementen in de stad. En senioren zijn nog weleens met vakantie in deze tijd. Moet het dus anders? Gemeentedag loskoppelen van seizoensstart? Alles op de zondag? Wie suggesties en idee├źn heeft, laat het weten aan de kerkenraad!

3. Vacatures
Er zijn nog altijd vacatures te vervullen (zie de website). Vooral een secretaris voor het College van Kerkrentmeesters is een dringende open plaats. Behalve vanwege een goede verdeling over de wijken van de leden van dit college, is het voor ons ook 'strategisch' belangrijk om iemand vanuit onze wijk te kunnen leveren.

4. Avondmaalsdiensten
De predikanten hebben een voorstel gemaakt om komend seizoen in de avondmaalsdiensten extra aandacht te geven aan een aantal kanten van het avondmaal. Ook in de manieren zal gevarieerd worden (lopend, zittend, aan tafel, kring). Er wordt alvast teruggekeken op twee diensten die er in dat kader reeds geweest zijn. De kerkenraad stemt in met het voorstel, maar dringt er bij de predikanten op aan om er extra op te letten dat de vieringen 'anders' dan gebruikelijk zullen zijn: de hele dienst in het teken van het avondmaal, eventueel andere liturgie├źn, niet (veel) langer dan een uur durend.

5. Bijzondere diensten
Omdat de werkgroep variatievieringen heeft aangegeven eind 2017 te stoppen, heben de predikanten een voorstel gemaakt om in 2018 voorlopig de kar te trekken voor een aantal bijzondere vieringen in De Ontmoeting. Dit mede omdat het te snel is om al in 2018 het plan Toekomst Kloosterveen volledig te kunnen gaan uitvoeren. De kerkenraad is blij met dit predikanteninitiatief.

6. Bezinningsdag wijkkerkenraad
Omdat de afgelopen keren als zo waardevol zijn ervaren is de kerkenraad van plan ook in 2018 weer een bezinnningsdag te houden. Mogelijk onderwerp kan zijn de (beleving van de) kerkdienst.

Naar boven