Nieuws uit de kerkenraad (19-03-2018)
Hierbij de belangrijkste punten uit de vergadering van de kleine kerkenraad dd. 19 maart 2018.

De Ontmoeting: voortgang vacature professional
Er zijn drie bijeenkomsten geweest in de Ontmoeting waar gemeenteleden hun reacties gaven op de opgestelde profielschets. Duidelijk is dat men betrokken wil zijn bij de werving van een professionele kracht. Het onderdak in de MFA is in elk geval voor vier jaar toegezegd door het College van Kerkrentmeesters. Inmiddels heeft de Algemene Kerkenraad besloten tot de aanstelling van een professionele kracht. Hij/zij zal ook in de andere wijken gaan werken. De profielschets, waarin ook de inbreng vanuit de Drieklank is meegenomen, gaat nog langs de wijkkerkenraden. Daarna begint de werving.

Beeldvorming binnen de Drieklank
Twee vierplekken met een eigen profiel, maar wel samen in één wijk. De werkgroep Communicatie wordt gevraagd met voorstellen te komen om de communicatie te verbeteren. Kennelijk gaat het proces van zender-ontvanger niet altijd goed want de boodschap komt niet over. Het blijkt dat het plaatsen van relevante informatie op de website niet voldoende is.

De Bron in de wijk
In de vorige kerkenraadsvergadering is gesproken over hoe De Bron meer een functie in de wijk kan hebben. Veel concrete mogelijkheden zijn genoemd. Mooie ideeën maar hoe gaan we dat handen en voeten geven en wie gaat dat doen? We besluiten klein te beginnen. In overleg met de mensen die dit nu organiseren willen we starten met iedere week een koffie ochtend waarop de huiskamer open is.

Vacatures
Er is nog geen nieuwe notulist(e) gevonden. Verder ontstaan er weer vacatures voor ambtsdragers, te weten twee diakenen en een ouderling ouderenpastoraat in De Slingeborgh. De komende maanden gaan we actief aan het werven.

Bezinningsdag kerkenraad
Op 21 april is weer de jaarlijkse bezinningsdag van de kerkenraad in Zeegse. De invulling wordt met eigen mensen verzorgd. Onderwerp is deze keer de toekomst van de kerk en het kerkzijn. Er is ook tijd voor ontspanning en de dag eindigt met een avondmaalsviering.

Soepeldienst
Op zondag, 15 april is er in De Ontmoeting een zogenaamde ‘soepeldienst’, gericht op de middengeneratie en haar kinderen. Inloop vanaf 10.30 uur; de dienst zelf begint om 11.00 en duurt drie kwartier tot een uur. Aansluitend zijn er soep en zijn er broodjes. Een initiatief van Rosalie de Weerd, Greetje Westerhof en Harry Harmsen.

Jubileum De Bron
Op 20 mei 2018, Eerste Pinksterdag, zullen we sober aandacht besteden aan het 10-jarig jubileum in van de Bron in een gezamenlijke dienst. Er zal dan bij de koffie iets extra lekkers zijn. Er zal ook samen met de school een activiteit georganiseerd worden.

 

Naar boven