Nieuws uit de kerkenraad (02-09-2018)
Hierbij de belangrijkste punten uit de vergadering van de kleine kerkenraad dd. 2 september 2018.

1. Samenstelling moderamen voor het komende seizoen
Jaarlijks wordt de samenstelling van het moderamen vastgesteld. Ook het komend seizoen zal het moderamen bestaan uit Henk Dimmendaal (preses), Karin van Goor (scriba), Gerrit Drogt en Harry Harmsen (leden).

2. Toekomst De Ontmoeting
Een belangrijk onderwerp in deze vergadering is de toekomst van de wijkgemeente in Kloosterveen.
De ‘Toekomstvisie’ zoals de door de kerkenraad is aanvaard moet verder worden uitgewerkt. In het voorjaar is geprobeerd een werkgroep in het leven te roepen, die hiermee aan de slag kan gaan. Dit is niet gelukt.
De kerkenraad besluit een gemeentebijeenkomst te beleggen, waarvoor alle gemeenteleden in de wijk Kloosterveen speciaal per brief worden uitgenodigd. Uiteraard zijn alle leden van de wijkgemeente De Drieklank van harte welkom op deze bijeenkomst; daarom zal de uitnodigingsbrief ook worden opgenomen op de website.
De gemeentebijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag, 11 oktober in de grote zaal van MFA De Kloosterveste.

3. Vacatures
Er zijn nog steeds verschillende vacatures binnen onze wijkgemeente. Afgesproken is daarom om na de kerkdienst op de startzondag en de zondag erop weer vacaturekaartjes te gaan uitdelen. De kerkenraad doet een dringend beroep op u om na te gaan of er een taak is die u op u kunt nemen.

Naar boven
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.