Nieuws uit de kerkenraad (04-02-2019)
Hierbij de belangrijkste punten uit de vergadering van de grote kerkenraad dd. 4 februari 2019.

1. Levenseinde
Ds. Elly Veldman verzorgt de bezinning, die dit keer gaat over het levenseinde. Ze geeft ons waardevolle info, die tot nadere bezinning stemt.

2. Jeugdwerk
Geert Warris, voorzitter van de jeugdraad, is vanavond bij ons om kennis te maken en nader van gedachten te wisselen over het jeugdwerk in de Protestantse gemeente Assen. De jeugdraad is er vooral om ondersteuning te bieden aan de werkers in de wijken. Bijvoorbeeld door de boekenkasten die onlangs zijn geïntroduceerd. Via moderne vormen van communicatie wordt geprobeerd contact met de jongeren te houden. Want verbinding maken en houden is belangrijk. En daarbij gaat het wellicht minder om 'jongeren bij de kerk houden' dan om 'als kerk naar de jongeren toegaan'. Geert maakt ons ook attent op de diensten/voorstellingen met Matthijs Vlaardingerbroek op 17 maart a.s.

3. Classispredikant
Ds. Jan Hommes, 'onze' classispredikant is er vanavond om nader kennis te maken met elkaar. Die kennismaking is in deze eerste fase in zijn nieuwe werk voor hem een van de prioriteiten. Daarnaast wil hij vooral werken aan verbinding tussen de lokale kerken. We leggen aan hem voor het 'probleem' van de vacatures. In het gesprek daarover geeft hij aan dat we naar nieuwe wegen moeten zoeken met elkaar; zowel qua organisatie, als qua denken over de ambten en de kerkorde. Ook de verscheidenheid binnen onze kerken komt voorbij: het is soms lastig om alle wensen en stromingen recht te kunnen doen. Misschien moeten we ook keuzes durven maken?

4. Vacatures
De kerkenraadsleden worden uitgenodigd om namen van kandidaten voor de diverse openstaande functies op een briefje te schrijven en in te leveren. Op deze manier willen we ook de gemeente gaan benaderen. Zij kan dan namen van elkaar of van zichzelf (anoniem) inleveren.

5. Vertegenwoordiger AK
Vanwege zijn drukke werkzaamheden is Diedrik Pepping gestopt als vertegenwoordiger van onze wijk in de AK. Opnieuw een vacature erbij dus… Optie is om iemand hiervoor apart te zoeken, die dan dus 'ambtsdrager met speciale opdracht' wordt. Suggesties? Interesse? Laat het weten.

6. School en kerk
De predikanten hebben zich bezonnen op de relatie met de diverse scholen in het gebied van de wijkgemeente en daarover een notitie opgesteld. Daarin stellen ze voor als beleid vast te stellen dat de relatie school-kerk op allerlei verschillende manieren inhoud kan krijgen, aangestuurd door de vragen, behoeften en verlangens die scholen zelf hebben; en dat de predikanten de 'relatie school-kerk' als essentiële taak in hun takenpakket opnemen en dat aan hen de verdere invulling daarvan wordt toetrouwd. De kerkenraad neemt het voorstel over.

7. Vanuit het moderamen
De ontmoeting van het moderamen met het moderamen van Het Lichtpunt zal zijn op 21 maart.
Een werkgroepje van gemeenteleden en ds. Struikmans gaat een bijeenkomst in De Bron organiseren om de mensen van de Koptische kerk kennis met ons te laten maken. Dit als 'gebaar terug' na de warme ontvangs bij hen tijdens onze startmiddag in september jl.
Het moderamen krijgt handelingsbevoegdheid als het gaat om dingen die snel geregeld moeten worden, zoals onlangs de aandacht voor het kinderpardon en de Nashville-verklaring.

Naar boven
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.