Nieuws uit de kerkenraad (04-02-2019)
Hierbij de belangrijkste punten uit de vergadering van de kleine kerkenraad dd. 1 april 2019.

1. Veroordelen
Ds. Harry Harmsen vindt voor het bezinningsmoment zijn inspiratie bij de eerste kruiswegstatie, met als thema 'veroordelen'. Hij vertelt iets over die staties, waarmee hij moenteel bezig is in zijn eigen dagelijkse tijd voor spiritualiteit, en leest een tekst over 'veroordelen' uit het boek dat hij daarbij gebruikt.

2. Werkgroepen De Ontmoeting
De werkgroepen 'Huisvesting' en 'Vieren' zijn nog bezig en daarom blijft de kerkenraad nieuwsgierig en verlangend uitkijken naar de finale rapportages.

3. Vacatures
De gemeente heeft gelegenheid (gehad) om briefjes met namen voor kandidaten in te leveren. Helaas levert dat tot nu toe niet veel op, want er zijn nauwelijks briefjes ingeleverd...

4. Startweekend
Dat zal zijn 21 en 22 september. Vanwege het succes van de afgelopen jaren ziet de kerkenraad graag dat ook dit keer weer iets georganiseerd gaat worden op de zaterdag. De gemeenteleden zal worden gevraagd om mee te werken aan de organisatie. Dus… wie biedt?

5. Vanuit de werkgroepen
Diaconie:
De diaconie heeft weer een jaarverslag gemaakt. De kerkenraad is 'overweldigd' door het vele werk dat de diaconie doet en spreekt zijn grote waardering uit.
Communicatie:
De werkgroep stelt voor om zich samen met de kerkenraad eens te bezinnen op het imago van onze wijkgemeente. Met social media is een begin gemaakt, maar helaas is er nog geen (jonger) gemeentelid dat hierin de kar trekt. Er ontstaat naar aanleiding van dit punt een gesprek over marketing in de kerk. Omdat de vorige punten ook alles te maken hebben met missie en visie van onze wijkgemeente, zouden we de intussen zo'n vijf jaar oude notitie daarover ook weer eens moeten gaan afstoffen. Op de volgende vergadering van de grote kerkenraad komen we hierop terug. De werkgroep wil weer een vernieuwde gemeentegids gaan uitbrengen, de kerkenraad geeft daar graag zijn fiat aan. Tot slot zijn we erg blij dat Simon Mulder i.s.m. Wim Koster de postbezorging wil blijven verzorgen.

6. Vanuit het moderamen
De ontmoeting van het moderamen met het moderamen van Het Lichtpunt op 21 maart was plezierig. Nog wel een beetje vrijblijvend. Afgesproken is elkaar te gaan informeren en te zoeken naar (voorzichtige?) verdere mogelijkheden voor samenwerking; naast de kerstavonddienst die er al is wordt bijvoorbeeld gedacht aan jeugdwerk en diaconaat. Bij verder samenwerking zou het uitgangspunt moeten zijn dat dat meerwaarde oplevert voor de hele woonwijk Kloosterveen en voor de beide kerkgemeenschappen.
De kerkenraad zal een financiële bijdrage aan het jeugdwerk geven voor een extra activiteit met en voor de jeugd in de 'stille' zomermaanden.

7. Overige zaken
De kerkenraad houdt 13 april zijn jaarlijkse bezinningsdag. Thema: 'er zit muziek in de kerk'. Voor het project 'The Passion 2020' zijn de eerste voorbereiding in gang gezet. De werkgroep Gidofalva meldt dat onze zustergemeente blij is met het busje, dat inmiddels volop wordt ingezet voor vervoer van jongeren, ouderen, koor. De renovatie van de kerk in Gidofalva is binnenkort klaar en we zijn uitgenodigd om de heropening bij te wonen, waarschijnlijk in juli of augustus.

Naar boven
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.