De belangrijkste punten uit de grote kerkenraad van 23 januari 2020

 

1. Nieuwe jeugdouderling
Een mooi bericht: Erik Bernd Scheper is bereid om jeugdouderling te worden, en ook als afgevaardigde van onze wijkgemeente in de AK zitting te nemen.

2. Begroting en kascommissie
Met dank aan de penningemeester voor het opstellen wordt de begroting vastgesteld. Johan Wessel en Mark Stollenga zullen dit jaar de kascommissie vormen.

3. Huisvesting Kloosterveen
Op tafel ligt een uitgebreide concept-brief naar de AK en het CvK over de huis­vesting, met daarin de overwegingen en conclusies n.a.v. een onderzoek door een werkgroep naar de huisvesting. De werkgroep heeft zes alternatieven voor de MFA onderzocht. Na een uitvoerige bespreking is het resultaat dat aan AK en CvK meegedeeld zal worden: Alle bovenstaande argumenten en overwegingen brengen de kerkenraad van De Drieklank tot de conclusie dat een locatie van de PKA in Kloosterveen onontbeerlijk is voor het voortbestaan van de wijkgemeente aldaar. In de ogen van de kerkenraad is een locatie binnen de MFA Kloosterveen nog steeds de beste optie voor al het kerkelijk werk en activiteiten in Kloosterveen.

4. Vanuit de werkgroepen
Diaconie
Het avondmaal in De Bron zal voortaan worden uitgevoerd met een grote beker wijn en kleine bekertjes wijn en druivensap.
Een compliment voor de oliebolenactie. Het doel heeft veel mensen erg aange­spro­ken.

5. Vanuit het moderamen
– Vanwege The Passion in De Ontmoeting met de nodige logistieke gevolgen wordt besloten tot één gezamenlijke paasmorgendienst in De Bron.
– Kleine en grote kerkenraad vloeien ineen tot één wijkkerkenraad die 5x per jaar zal vergaderen. Het moderamen wordt uitgebreid met een kerkrentmeester (Simon Mulder).
– Om als gemeente ook in het avondmaal meer één te zijn zal, naast 3x per locatie afzonderlijk, zowel in De Bron als in De Ontmoeting 1x een gezamenlijke dienst met avondmaal gevierd worden (alsmede de gezamenlijke dienst op Witte Donderdag).

6. Gasten in De Bron
Er ligt een vraag van de Gereformeerde Kerk Assen e.o. om De Bron te kunnen huren voor kerkdiensten en doordeweekse activiteiten. De kerkenraad is in principe bereid, maar niet op zondagmorgen en rekening houdend met de Sionsgemeente.

7. Overig
– Er wordt gewacht op een uitnodiging uit Gidofalva voor de opening van de gerestaureerde kerk aldaar (kan nog wel even duren). Dat zal ook de gelegenheid zijn om met onze zustergemeente te praten over de invulling van de hernieuwde relatie.
– Elly Veldman bedankt voor de bloemen t.g.v. haar 25-jarig ambtsjubileum (dat waarschijnlijk in september gevierd zal worden).
– Jannes Schoemaker meldt dat De Slingeborgh gaat verbouwen en stelt voor dat aan te grijpen om het liturgisch centrum daar te vernieuwen.

Naar boven
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.