Activiteiten voor ouderen

De activiteiten voor ouderen worden georganiseerd door de Ouderencommissie.
Deze commissie is een samenwerkingsverband tussen PG De Drieklank en Chr. Gereformeerde Bethelkerk.
In beide kerken is iedereen bij deze activiteiten welkom.

Ouderensoos
Eens per maand op dinsdagmiddag, is er in De Bron een soos waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Aanvang 14.30 uur.

Andere activiteiten
Andere activiteiten zijn de jaarlijkse kerst- en paasviering en een bus-/ bootreis in de zomer, gezamenlijke maaltijden en uitstapjes.

Samenstelling commissie:

Voorzitter: Janny Wijma (354294)
Penningmeester: vacant
Contactpersoon: mw. G. van der Berg (341550)
Gastdames:
mw. A. Frieswijk (461260),
mw. D. Emmelkamp (370218) Soos,
mw. G. Stok (462366) Bethelkerk

Naar boven