Activiteiten voor ouderen

De activiteiten voor ouderen worden georganiseerd door de Ouderencommissie.
Deze commissie is een samenwerkingsverband tussen PG De Drieklank en Chr. Gereformeerde Bethelkerk.
In beide kerken is iedereen bij deze activiteiten welkom.

Ouderensoos
Eens per maand op dinsdagmiddag, is er in De Bron een soos waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Aanvang 14.30 uur.

Ouderenmiddagen
Verder worden er tweemaandelijks ontmoetingsmiddagen georganiseerd in de zaal achter de Bethelkerk,
waarbij ook aandacht wordt besteed aan een actueel onderwerp. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan: “gezond ouder worden”.
Aanvang 14.30 uur.

Andere activiteiten
Andere activiteiten zijn de jaarlijkse kerst- en paasviering en een bus-/ bootreis in de zomer, gezamenlijke maaltijden en uitstapjes.

Samenstelling commissie:

Voorzitter: Janny Wijma (354294)
Penningmeester: vacant
Contactpersoon: mw. G. van der Berg (341550)
Gastdames:
mw. A. Frieswijk (461260),
mw. D. Emmelkamp (370218) Soos,
mw. G. Stok (462366) Bethelkerk