Gebruiksplan De Bron

bronVanwege covid-19 geldt voor De Bron een gebruiksplan dat u hier kunt lezen.
Komt u in het gebouw, dan geld dit gebruiksplan ook voor u.
We verzoeken u vriendelijk maar tegelijk ook wel dringend
om u te houden aan de regels in dit gebruiksplan .

Kerkmiddag De Slingeborgh

In De Slingeborgh is er één keer per maand een kerkmiddag, steeds op woensdagmiddag van 14.45 - 16.00 uur. Er wordt een spreker uitgenodigd met
een onderwerp, gerelateerd aan religie. Zo hebben wij middagen gehouden over b.v. Luther, de wereldwinkel, liturgisch bloemschikken, Rembrandt en de
Bijbel, het maken van ikonen en Joodse feesten. Ieder jaar besteden wij aandacht aan bid- en dankdag en houden we een adventsmiddag. Steeds wordt in
het kerkblad - onder Ouderenpastoraat - bekend gemaakt wanneer er een kerkmiddag gehouden wordt en met welk onderwerp.

Contactpersoon: Tineke Knijff

Naar boven